2008.10.29 O milosci slow kilka - WAT

2008.10.29  O milosci słów kilka - WAT


Konferencja księdza Piotra Pawlukiewicza wygłoszona w dniu 29 października 2008 na Wojskowej Akademii Technicznej.

Organizatorzy:

Duszpasterstwo Akademickie WAT

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo


www.solideo.pl