Pobierz:

mp3  41 min. 43 MB

2010.04.19 Kapłan a Słowo Boże KUL

2010.04.19 Kapłan a Słowo Boże - radość i trud przepowiadania KUL - Lublin

 

Z okazji trwającego Roku Kapłańskiego Instytut Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, WSD Braci Mniejszych Kapucynów oraz Harcerskie Koło Akademickie „Żywioły” zorganizowały w poniedziałek 19 kwietnia 2010 r. na sympozjum pt. Kapłan wierny Bogu i człowiekowi. Sympozjum stało się przestrzenią zaangażowania wielu podmiotów, które bezinteresownie pomagały w jego zorganizowaniu. Tak więc Wydawnictwo Gaudium z Lublina wydrukowało plakat zaprojektowany przez Karola Zielińskiego. Kwiatową dekorację sali przygotował Michał Wójtowicz. Angażowali się też członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio.

Drugim prelegentem był ks. dr Piotr Pawlukiewicz, który mówił o relacji "Kapłan a Słowo Boże - radość i trud przepowiadania". Było to osobiste świadectwo bardzo popularnego kaznodziei, który ukazał lęki i pokusy głosiciela Słowa Bożego. Wśród lęków jest obawa stanięcia przed nieznanym i wymagającym audytorium oraz słuchania uwag krytycznych od współbraci kapłanów. Niekiedy kaznodzieję może dosięgnąć pokusa dostosowywania głoszonych treści do gustu słuchaczy, albo swoich własnych możliwości realizowania przykazań. Głoszenie Ewangelii jest bardzo ważnym obowiązkiem kapłana, którego św. Paweł zaklina na Boga, by głosił w porę i nie w porę, nastawał i poświęcał się służbie.

kapucyni.pl