Pobierz:

mp3  50 min. 45 MB

2012.05.08 - Bierny, wierny ale mierny - Warszawa

2012.05.8 - Bierny, wierny ale mierny - czy to wystarczy? - Warszawa

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Nagranie z konferencji która przyciągnęła na WUM tłumy studentów.
Konferencja zorganizowana przez Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo zgromadziła ok 1,5 tys. osób.
www.solideo.pl

 

_